Trigger Jobb AS


Reference: NO2024-007
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2024-03-11
Expiration date: 2027-03-11
Scope of Services: VTA og AFT
Number of Service Users: 151
Number of Staff members: 39
Overall score:

Address: Bakarvågen 15, 5305 Florvåg,
Norway
Contact Person: Hege Elvestad
Email: Hege@trigger-as.no


Description:

Trigger Jobb AS (Trigger) is a rehabilitation company that provides adapted work and work training for people with different disabilities, as well as supplier og work-orinted programs. Trigger has per today approx. 147 people in different programs in the company. The organisation has 39 regular employees. The production units are located in 4 different places on Askøy and Sotra. Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) is Triggers main client.Description in native language:

Trigger Jobb AS (Trigger) er en attføringsbedrift som gir tilrettelagt arbeid og arbeidstrening til personer med yrkeshemminger. Trigger har per i dag 147 personer i ulike tiltak. Organisasjonen har 39 ordinært ansatte. Produksjonen er lokalisert på 4 forskjellige steder på Askøy og Sotra. Totalt har Trigger Jobb AS 4 lokasjoner. Nav er hovedoppdragsgiver.

Location:

Organisations in the area: