Varodd Arbeid og inkludering AS


Reference: NO2022-028
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-11-04
Expiration date: 2025-11-04
Scope of Services: AFT, Oppfølging Ny Start, VTA, Lærekandidater OK-Kompetanse, PILOT, Helt med
Number of Service Users: 780
Number of Staff members: 177
Overall score:

Address: Rigedalen 41 ,
Kristiansand,
4626,
Norway
Contact Person: Lars Waldemar Trægde
Email: firmapost@varodd.no


Description:

Varodd AS was established in 1961 as a parent company in the Varodd corporation. Varodd Arbeid og Inkludering AS is a fully owned daughter company of Varodd AS, that was established because of a reorganization in 2017. The company is an approved provider to NAV of work-oriented measures, and its main vision is to define, qualify, and motivate job seekers towards work and educational possibilities. This is done in close cooperation with regional employers as well as internal departments such as packaging production, profile printing, cafeteria operation, catering, warehouse services, customer center and ICT.


Varodd Arbeid og Inkludering AS has an annual turnover of approximately 79 million NOK, with 52 employees working full-time. In addition, Varodd Arbeid og Inkludering AS have 17 employees with a permanently subsidized salary (VLT) and 23 employees in Continuously Organized Work (VTA).


Varodd Arbeid og Inkludering AS is approved for Continuously Organized Work (VTA), Work Preparatory Training (AFT). Varodd Utvikling AS, which is the sister company to Varodd Arbeid og Inkludering AS, has a contract with NAV for the tender-exposed measure “Oppfølging av domfelte” (translation: “follow up of convicted persons”).Description in native language:

Varodd AS ble etablert i 1961 og er morselskap i Varodd konsernet. Varodd Arbeid og Inkludering AS er et heleid datterselskap av Varodd AS, som ble etablert i forbindelse med omorganisering i 2017. Selskapet er godkjent som leverandør til Nav av arbeidsrettede tiltak og har som hovedformål å avklare, kvalifisere, motivere og formidle arbeidssøkere i forhold til videre arbeids- og yrkesmuligheter. Dette gjøres i nært samarbeid med ordinære arbeidsgivere i regionen og i bedriftens interne avdelinger, som omfatter produksjon av emballasje, profiltrykk, kantinedrift og catering, lagertjenester, kundesenter og IKT.


Varodd Arbeid og Inkludering AS har en årlig omsetning på ca. kr 79 millioner og 52 ordinært ansatte. I tillegg har Varodd Arbeid og Inkludering AS 17 ansatte med varig 


lønnstilskudd (VLT) og 23 ansatte i Varig tilrettelagt arbeid (VTA).


Varodd Arbeid og Inkludering AS er godkjent for tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Arbeidsforberedende trening (AFT). Varodd Utvikling AS, som er et søsterselskap til Varodd Arbeid og Inkludering AS, har kontrakt med Nav for det anbudsutsatte tiltaket «Oppfølging av domfelte».

Location:

Organisations in the area: