Midtun Vekst AS


Reference: NO2023-018
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2023-11-24
Expiration date: 2026-11-24
Scope of Services: VTA (varig tilrettelagt arbeid) og VGS (arbeidsutprøving for elever fra videregående skole med tilrettelagt undervisning.
Number of Service Users: 38
Number of Staff members: 9
Overall score:

Address: Osvegen 16 A,
Norway
Contact Person: Line Vabø Sæle
Email: eivind@midtunvekst.no


Description:

Midtun Vekst AS is sheltered employment enterprise with permanently adapted workplaces (VTA) for persons with reduced working capacity who fall outside the ordinary labour market. Our goal is to support the individual in mastering adapted work to the greatest possible extent, to provide opportunities for development and to make people feel useful in society. Through adapted work, we want to increase the individual's quality of life and facilitate increased empowerment. Our vision is: Midtun Vekst creates the path to mastery!


We offer work in assembly and packaging for the graphic industry and canteen operations.Description in native language:

Midtun Vekst AS er et arbeidsmarkedstiltak med varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) for personer med nedsatt arbeidsevne som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Vår målsetting er å bistå den enkelte til i størst mulig grad å kunne mestre et tilrettelagt arbeid, gi mulighet til å utvikle seg og bidra til at personer føler seg til nytte i samfunnet. Gjennom tilrettelagt arbeid ønsker vi å øke den enkeltes livskvalitet og tilrettelegge for økt empowerment. Vår visjon er: Midtun Vekst skaper veien til mestring!


Vi tilbyr arbeid innen montering- og pakking for grafisk industri og kantinedrift.

Location:

Organisations in the area: