Setpro arbeid og inkludering as


Reference: NO2024-008
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2024-02-22
Expiration date: 2027-02-22
Scope of Services: VTA, AFT, Aktiv og OK-kompetanse
Number of Service Users: 67
Number of Staff members: 14
Overall score:

Address: Malmvegen 4, 4735 Evje,
Norway
Contact Person: April Ann Reigstad
Email: april@setpro.no


Description:

Setpro arbeid og inkludering AS is a work and inclusion company established in 1990, and owned by the municipalities of Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, and Bykle. The company is located in Evje and Valle.


Setpro arbeid og inkludering AS specializes in providing job training, guidance, and employment opportunities in various sectors. This includes firewood production, wood production, laundry services, canteen services, sales, and reuse. The goal is to create meaningful employment opportunities for a diverse group of individuals, with a focus on inclusion and participation in the workforce.


Through its involvement in firewood and wood production, Setpro arbeid og inkludering AS contributes to the production of goods in these industries. At the same time, they offer services such as laundry and canteen services, providing valuable work tasks while meeting the needs of local communities and businesses.


The company's engagement in sales and reuse also indicates a sustainable approach, contributing to the recycling and reuse of goods. This reflects a conscious effort to integrate environmentally friendly principles into their business model.


By offering these services and employment opportunities, Setpro arbeid og inkludering AS works to strengthen the local community and promote the inclusion of a diverse workforce. Their initiatives emphasize the importance of giving everyone an opportunity to actively participate in society and realize their potential.


Setpro arbeid og inkludering as currently provides these following services to NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration) and Evje og Hornnes municipality:

- Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
- Arbeidforberedende trening (AFT)
- Aktiv (municipal initiative involving participants from NAV, the refugee service and the Department of Mental Health and Substance Abuse)


Additionally, Setpro arbeid og inkludering is a co-owner of OK-kompetanse, which offers both practical and theoretical vocational training for apprentice candidates.

The company currently has 67 individuals participating in various labor market measures. This includes both short-term and long-term stays, as well as employment through VTA.


Setpro Work and Inclusion offers services across a wide area, with its labor market extending from Kristiansand in the south to Hovden in the north, covering a distance of 220 km.


At any given time, Setpro has individuals gaining work experience in regular businesses through practical training programs.Description in native language:

Setpro arbeid og inkludering AS er et selskap som ble etablert i 1990 og eies av kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Selskapet har sin lokalisering i Evje og Valle.


Setpro arbeid og inkludering AS spesialiserer seg på å tilby arbeidstrening, veiledning og ansettelse innen ulike sektorer. Dette inkluderer vedproduksjon, treproduksjon, vaskeritjenester, kantine, salg og gjenbruk. Målet er å skape meningsfulle arbeidsmuligheter for en mangfoldig gruppe mennesker, med fokus på inkludering og deltakelse i arbeidslivet.


Gjennom sitt engasjement i vedproduksjon og treproduksjon bidrar Setpro arbeid og inkludering AS til produksjonen av varer innenfor disse bransjene. Samtidig tilbyr de tjenester som vaskeritjenester og kantine, som ikke bare gir verdifulle arbeidsoppgaver, men også møter behovene til lokale samfunn og bedrifter.


Selskapets engasjement innen salg og gjenbruk indikerer også en bærekraftig tilnærming, der de bidrar til resirkulering og gjenbruk av varer. Dette reflekterer en bevisst innsats for å implementere miljøvennlige prinsipper i deres forretningsmodell.


Gjennom å tilby disse tjenestene og arbeidsmulighetene, jobber Setpro arbeid og inkludering AS for å styrke lokalsamfunnet og fremme inkludering av en mangfoldig arbeidsstyrke. Deres initiativer understreker betydningen av å gi alle en mulighet til å delta aktivt i samfunnet og realisere sitt potensial.Setpro arbeid og inkludering tilbyr i dag følgende leveranser til NAV og Evje og Hornnes kommune:  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

  • Arbeidsforberedende trening (AFT)

  • Aktiv (kommunalt tiltak med deltakere fra NAV, flyktningtjenesten og Avdeling for psykisk helse og rus)


I tillegg er Setpro arbeid og inkludering as medeiere i OK-kompetanse, som tilbyr både praktisk og teoretisk fagopplæring for lærekandidater.

Bedriften har i dag 67 personer som deltaker i de ulike arbeidsmarkedstiltakene. Dette omfatter både kortids- og langtidsopphold, samt ansettelse gjennom VTA.


Setpro arbeid og inkludering tilbyr tjenester over et større område, og vårt arbeidsmarked strekker seg fra Kristiansand i sør til Hovden i Nord. Dette utgjør en strekning på 220 km.


Setpro as har til enhver tid personer ute i arbeidspraksis i ordinære virksomheter.

Location:

Organisations in the area: