Reisa Vekst as


Reference: NO2023-012
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2023-09-22
Expiration date: 2026-09-22
Scope of Services: VTA
Number of Service Users: 22
Number of Staff members: 6
Overall score:

Address: Betesdaveien 1 Postboks 274,
Storslett,
9156 ,
Norway
Contact Person: Lina Olsen
Email: post@reisavekst.no


Description:

ReisaVekst as is a limited liability company delivering social services in Nordreisa municipality. The company was established in 1983. We employ 6 fixed term staff and our capacity in delivering training is 20 individuals. Our vision is “Work and Satisfaction”.


Through the production of goods and services, contribute to people associating the company ecperience mastery and development. The company`s main focus is to contribute to ensuring that people with different needs have a worthy dignity and a quality of life.Description in native language:

ReisaVekst as er en Vekst bedrift som ble etablert i 1983 og er lokalisert i Nordreisa Kommune. Vi er 6 ansatte og har 20 tiltaksplasser. Vår visjon er ”Arbeid og Trivsel”.


Gjennom produksjon av varer og tjenester, å bidra til at alle ved bedriften opplever mestring og utvikling. Bedriftens hovedfokus er å bidra til at mennesker med ulike behov får en meningsfull hverdag og en høynet livskvalitet.

Location:

Organisations in the area: