Lisand Arbeid AS


Reference: NO2022-020
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-07-22
Expiration date: 2025-07-22
Scope of Services: Varig tilrettelagt arbeid og arbeidsforberedende trening
Number of Service Users: 83
Number of Staff members: 18
Overall score:

Address: Skogfaret 5, ,
Tvedestrand ,
4900 ,
Norway
Contact Person: Mette Nylén Lien
Email: Post@lisand.no


Description:

The main goal is to give people with a short-term or long-term limit in their job opportunities opportunities to participate in professional life.Description in native language:

Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal dekke markedsbehovet innen nevnte området.

Location:

Organisations in the area: