Lisand AS


Reference: NO2019-029
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-07-01
Expiration date: 2022-07-01
Scope of Services: VTA, AFT, Oppfølging, Avklaring, Aktiv fra dag 1
Number of Service Users: 132
Number of Staff members: 51
Overall score:

Address: Grendstølveien 16
,
Tvedestrand,
4900, Aust-Agder,
Norway
Contact Person: Tonje Kjenner
Email: post@lisand.no


Description: Lisand AS's purpose is to be a service of labor for people who for various reasons have dropped out, or not come into, the open labor market. It now facilitates people with a lasting need for adapted work, in the own production line, as well as external solutions for the people who need support, facilitating the way back to the mainstream work.Description in native language:Lisand AS sitt formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften tilrettelegger for mennesker med varig behov for en tilrettelagt arbeidsplass i egen produksjonslinje og eksterne løsninger for de personer som trenger støtte, tilrettelegging på veien tilbake til det ordinære arbeid.

Location:

Organisations in the area: