Aufera AS


Reference: NO2017-105
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-12-04
Expiration date: 2019-12-04
Scope of Services: VTA - Varig tilrettelagt arbeid VGS – (utplassering av elevar frå vidaregåande skular) Kommunale plassar Språkpraksisplassar
Number of Service Users: 19
Number of Staff members: 6
Overall score:

Address: Mangersnesvegen,
Manger,
5936,
Norway
Contact Person: Kari Smith
Email: post@aufera.no


Description:

Aufera AS is a limited company owned by municipalities Austrheim, Fedje and Radøy. The company was founded in 2005. The agency has 15 VTA-spots. The purpose of the activities is to organizer jobs to working impaired persons who have a residual capacity for work, regardless of the cause of occupational disability. In addition, the agency agreement with the country for the placement of students in vocational training and activities for municipalities to purchase seats for persons who fall outside the regular arrangements and for persons who need Norwegian speaking training please.


Aufera AS has commercial laundry, transportation, kitchen with production of various cakes, caretaker team with the production of various wood products, external missions f.ex. gardening.Description in native language:

Aufera AS er eit aksjeselskap eigd av kommunane Austrheim, Fedje og Radøy. Selskapet vart skipa i 2005. verksemda har 15 VTA-plassar. Føremålet til verksemda er å tilretteleggja arbeidsplassar til yrkeshemma personar som har ei restarbeidsevne, uansett årsak til yrkeshemminga. I tillegg har verksemda avtale med fylkeskommunen om utplassering av elevar i arbeidstrening og tilbod til kommunane om kjøp av plassar for personar som fell utanfor dei faste ordningane, og personar som treng språkpraksis.


Aufera AS driv vaskeri, transport, kjøkken med produksjon av ulike kakeprodukt, vaktmeistergruppe med produksjon av ulike treprodukt, eksterne oppdrag som t.d. hagearbeid.

Location:

Organisations in the area: