Driv Karriere AS


Reference: NO2019-053
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-09-28
Expiration date: 2023-09-28
Scope of Services: ARR - Work focused rehabilitation Avklaring - individual needs assessment VTA - Permanently Adapted Work/Sheltered Workshops AFT – Work Preparation training AMO Helsefagarbeider - Labour Market Training
Number of Service Users: 114
Number of Staff members: 31
Overall score:

Address: Koksverksgata 1,
Mo i Rana,
8622,
Norway
Contact Person: Jens-Petter Bakjord
Email: post@drivkarriere.no


Description:

Driv Karriere AS is an organiser for work market training courses and work-oriented initiatives for NAV in Rana, Hemnes, Nesna and Lurøy municipalities. Our vision is that "we are going to get the best out of every human being."


There are daily between 100 - 115 active participants associated with courses and initiatives under the direction of Driv Karriere. Driv Karriere are located in central Mo I Rana, specifically in Koksverksgata 1 and Sikterigata 5/7. Both places are in Vika. However, most of the activity takes place in the regular labour market throughout the service area. This means that if it is best for you to stay in your area, you may be able to do so, for example, live in Nesna, Lurøy or Hemnes, with follow-up and assistance from one of our dedicated job supervisors. Driv Karriere have built up a network consisting of over 500 companies in the private and public sectors which we cooperate with.Description in native language:

Driv karriere AS er tiltaksarrangør for arbeidsmarkedsopplæringskurs og arbeidsrettede tiltak for NAV i tjenesteområdene Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy. Vår visjon er at «Vi skal få det beste ut av hvert enkelt menneske».


Til daglig er det mellom 100- 115 aktive deltakere tilknyttet kurs og tiltak i regi av Driv Karriere. Driv Karriere´s lokasjoner ligger sentralt i Mo i Rana, nærmere bestemt i Koksverksgata 1 og Sikterigata 5/7. Begge stedene er i Vika. Mesteparten av aktiviteten foregår derimot i det ordinære arbeidsmarkedet i hele tjenesteområdet. Det betyr at dersom det er best for deg at ditt tiltaksløp foregår i ditt nærområde, kan det gjennomføres eksempelvis i Rana, Nesna, Lurøy eller Hemnes, med oppfølging og bistand fra en dedikert jobbveileder. Driv Karriere har opparbeidet seg et nettverk bestående av over 500 bedrifter innen privat og offentlig sektor som vi samarbeider med.

Location:

Organisations in the area: