Fides AS


Reference: NO2022-002
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-03-11
Expiration date: 2025-03-11
Scope of Services: Arbeidsforberedende Trening AFT Varig Tilrettelagt Arbeid VTA
Number of Service Users: 150
Number of Staff members: 36
Overall score:

Address: Værnesgata 16,
Stjørdal,
7500 ,
Norway
Contact Person: Ola Aune
Email: Firmapost@fides.as


Description:

Business concept 'for Fides


Fides AS, through the use of welfare technology, social work, work training and qualification, will offer a diverse workforce to society through action and activity areas for NAV, municipalities and possibly other actors.


Vision


Social Assistance - Become the leading actor for the individual and society.


Ambition: Social Assignment


Become the leading local social actor, who through systematic mastering development gets the most of those who are out of work, either into work, education or into another meaningful activity.


Main goals


Fides AS will create and deliver groundbreaking services that are experience-oriented, contributing to the development of individual development and value creation for society through increased transition to work / education.Description in native language:

Forretningside’ for Fides 


Fides AS skal ved bruk av velferdsteknologi, sosialt arbeid, arbeidstrening og kvalifisering tilby en mangfoldig arbeidskraft til samfunnet gjennom tiltaks- og aktivitetsplasser til NAV, kommuner og eventuelt andre aktører.


 Visjon


Samfunnsoppdraget - Bli den ledende aktøren for enkeltmennesket og samfunnet.


 Ambisjon: Samfunnsoppdraget


Bli den ledende lokale samfunnsaktøren, som gjennom systematisk mestringsutvikling får flest mulig av de som står utenfor arbeidslivet enten inn i arbeid, utdanning eller inn i en annen meningsfylt aktivitet.


 Hovedmål


Fides AS skal skape og levere banebrytende tjenester, som er opplevelsesorienterte, bidrar til mestringsutvikling for den enkelte og verdiskapende for samfunnet gjennom økt overgang til arbeid/utdanning.

Location:

Organisations in the area: