Gildeskål Vekst


Reference: NO2018-027
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-04-04
Expiration date: 2021-04-04
Scope of Services: Velferdstjenester
Number of Service Users: 15
Number of Staff members: 5
Overall score:

Address: Breihaugen,
Inndyr,
8140,
Norway
Contact Person: Thrond Gjelseth
Email: post@gildeskal-vekst.no


Description:

Gildeskål Vekst AS is a corporation 100% owned by Gildeskål municipality.


The company aims to give disabled persons and persons with an unclear relation to employment and education, a worthy, good and personalized employment. This is achieved through a process of education, work training/employment and rehabilitation programs for Allocation and in collaboration with the NAV and the various agencies in Gildeskål municipality.


 


 Description in native language:

Gildeskål Vekst AS er et 100 % kommunalt eid aksjeselskap.


Selskapet har som formål å gi yrkeshemmede og personer med ett uavklart forhold til arbeidsliv og utdanning, ett verdig, godt og individuelt tilpasset arbeidstilbud. Dette som et ledd i utdannelse, arbeids trening/sysselsetting og attføringsopplegg etter tilvisning og i samarbeid med NAV og ulike etater i Gildeskål kommune.

Location:

Organisations in the area: