Gildeskål Vekst AS


Reference: NO2021-029
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-05-10
Expiration date: 2024-05-10
Scope of Services: Velferdstjenestene. VTA.
Number of Service Users: 11
Number of Staff members: 5
Overall score:

Address: Breihaugen 7, Vannsletta,
Inndyr ,
8140 ,
Norway
Contact Person: Thrond Gjelseth
Email: post@gildeskal-vekst.no


Description:

Gildeskål Vekst ASA is a 100% own corporation by Gildeskål municipality.


The company aims to give disabled persons and persons with an unclear relation to employment and education, a worthy, good an personalized employment.


This is a part of education, worktraining / employment and rehabilitation programs for Allocation and in collaboration with th\e NAV and the varios agencies in Gildeskål municipalicituDescription in native language:

Gildeskål Vekst AS er et 100% eid kommunalt aksjeselskap eid av Gildeskål Kommune.


Selskapet har som formål å gi yrkeshemmede personer med et uavklart forhold til arbeidsliv og utdanning, et verdig, godt og individuelt tilpasset arbeidstilbud.


Dette som et ledd i utdannelse, arbeidstrening/sysselsetting og attføringsopplegg etter tilvisning og i samarbeid med NAV og ulike instanser i Gildeskål kommune.

Location:

Organisations in the area: