Jobbintro AS


Reference: NO2022-019
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-06-29
Expiration date: 2025-06-29
Scope of Services: Arbeidsforberedende trening (AFT), Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Lærekandidater (LK)
Number of Service Users: 105
Number of Staff members: 25
Overall score:

Address: Johan Sollies Gate 13,
Horten,
3188 ,
Norway
Contact Person: Magnus Nilsen
Email: post@jobbintro.no


Description:

Jobbintro AS has provided welfare services for almost 30 years. The company was through a merger process in 2005, between two local companies that delivered VTA and rehabilitation services respectively. As a result of tendering in 2015, Jobbintro lost several contracts. The company has scaled down to about 100 intervention places and now only delivers pre-approved services for NAV and Horten municipality.Description in native language:

Jobbintro AS har levert velferdstjenester i snart 30 år. Bedriften var igjennom en fusjonsprosess i 2005, mellom to lokale virksomheter som leverte hhv. VTA og attføringstjenester. Som følge av anbudsutsetting i 2015, tapte Jobbintro flere kontrakter. Virksomheten har nedskalert til ca. 100 tiltaksplasser og leverer nå kun forhåndsgodkjente tjenester for NAV og Horten kommune.

Location:

Organisations in the area: