Keops Kurs- og arbeidssenter KF


Reference: NO2021-014
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-16
Expiration date: 2024-06-16
Scope of Services: - Statlige tiltak: AFT, Oppfølging og Avklaring - Kommunale tiltak: KVP, Kommuneservice (arbeid for sosialhjelp) og Arbeidsintro (Introduksjonsprogrammet) - Statlige/kommunale tiltak: Arbeidsrettet Forvern/Ettervern (for rusmiddelavhengige)
Number of Service Users: 300
Number of Staff members: 40
Overall score:

Address: Jernbanegata 15,
Porsgrunn,
3916 ,
Norway
Contact Person: Torunn Evensen
Email: keops@porsgrunn.kommune.no


Description:

Keops Kurs- og arbeidssenter KF is a municipal enterprise in Porsgrunn, Norway. Keops offers services to people who, for different reasons, are unemployed. The company’s vision is to “be a leading provider and creator of services that promotes work opportunities for all”. The organization holds 7 different departments, set up to meet clients in different states of life. We offer different courses on how to be a successful job applicant. We also have different units where our clients can get work practice, both in our own workshops and in external ordinary businesses, where we assist with guidance and facilitations.


Keops was established in 1983, and has over the years developed into becoming a well funded and experienced organization when it comes to solving our social mission: contributing to increased employment. During the last 5-7 years we have delivered results on constant high levels, and the national benchmarking shows that our deliverance is on the highest level. We are determined to continue on this path, and aim to deliver results on top level at all times. We are aware of the challenges that come with such high standards, and we see the Equass system as a contribution in that matter, since the principals of quality are coherent with our business philosophy. We are excited to present our thoughts and chosen strategies on how to continue being “the leading provider and creator of services that promotes work opportunities for all”.  Description in native language:

Keops Kurs- og arbeidssenter KF er et kommunalt foretak i Porsgrunn kommune. I formålsparagrafen heter det at "foretaket skal legge forholdene til rette slik at den enkelte kan utvikle og prøve ut sine ressurser med det mål å kunne søke utdanning, få ordinært arbeid eller nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedstiltak. Foretaket skal ha en helhetlig og individuell tilnærming på bakgrunn av den enkelte deltakers behov". Foretakets visjon er som følger: Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle.


Keops ble etablert i 1983, og har siden da utviklet seg til å bli en godt fundert og erfaren leverandør av tjenester som bidrar til å løse vårt samfunnsoppdrag: å bidra til økt sysselsetting. De 5-7 siste årene har vi til en hver tid levert resultater som har møtteller overgått oppdragsgivers forventninger og krav. Våre resultater i tiltak som har vært med i bransjens benchmarking har vist at leveransen har vært på øverste nivå og blant de beste i landet over flere år. Vi er svært opptatt av å fortsette å levere tjenester på et kvalitetsmessig høyt nivå, og levere gode resultater til både den enkelte deltaker og våre oppdragsgivere. En slik høy standard krever mye av en organisasjon, og vi ser Equass-systemet som en bidragsyter i så måte. Vi ser frem til å presentere våre tanker og valgte strategier for å lykkes med oppdraget vårt.

Location:

Organisations in the area: