Kjøkkenservice Industrier AS


Reference: NO2018-024
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-03-09
Expiration date: 2021-03-09
Scope of Services: VTA
Number of Service Users: 33
Number of Staff members: 9
Overall score:

Address: Bråvannsløkka,
Kristiansand,
4624,
Norway
Contact Person: Tom Willy Olsen
Email: post@ksi.no


Description:

KSI AS was established in 1996 as an employment business. Kristiansand community owns 100 % of the stocks. Currently, they have one department which permanently creates specific positions for 33 'persons served' and a staff of 8 persons.
They focus on psychiatry.
The company is a member of Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL), employers’ association of Vekstbedriftene.
The organisation's goal is as follows: to offer permanent special-created work and give work-experience and training to job applicants with special needs. Their offer should contribute to develop and maintain resources within each individual to ensure increased possibilities to get a job within any general business.Description in native language:

Kjøkkenservice Industrier (KSI) as ble etablert I 1996 og er en arbeidsmarkedsbedrift som eies i sin helhet av Kristiansand kommune.
Styret i KSI as består av følgende personer :
Styreleder: Leif Emanuelsen
Nestleder: Vidar Karlsen
Styremedlemmer: Åkki Lidi Karlsen, Kjell Hauge, Ivar Nomeland.


Vi har 1 tiltak/avdeling. En avdeling med 33 varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Vår målgruppe er psykiatri.
Bedriften er medlem av Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL), arbeidsgiverforeningen for Vekst bedriftene.
Selskapets formål er iht. til vedtektene:
”Skape varige arbeidsplasser tilpasset mennesker som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Bedriften skal blant annet gjennom sysselsetting bidra til å kvalifisere og utvikle ressursene hos den enkelte. Muligheten for avklaring og yrkesmessig attføring må holdes åpen. Yrkesmessig attføring innbærer at vi tilrettelegger slik at den enkelte kan komme raskest mulig tilbake i det ordinære arbeidslivet. Selskapets formål skal oppnås gjennom blant annet foredling av råvarer, samt tjenesteyting til samarbeidspartnere.”


Fast ansatte:
Tom Willy Olsen Daglig leder
Jørn Kildedal Kvalitets leder
Kjell Hauge Arbeidsleder/Produksjonsleder
Jens K. Haugland Arbeidsleder/Kantineleder
Hallvard Ringdal Arbeidsleder/Frukt
David Diaz Arbeidsleder
Jan Georg Johnsen Sjåfør
Liv Karin Olsen Salg/Jobbfrukt

Location:

Organisations in the area: