Kveik AS


Reference: NO2018-008
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-03-01
Expiration date: 2021-03-01
Scope of Services: AFT, VTA, KIA (avviklast 1 kvartal 2018)
Number of Service Users: 49
Number of Staff members: 20
Overall score:

Address: Postboks,
Voss,
5701, Hordaland,
Norway
Contact Person: Linda K. Seim
Email: linda@kveikarbeidsliv.no


Description:

Kveik As is a service provider for labour market business, and have delivered services since 1973 - 44 years in total. We deliver different vocational programs, and among these, the PAW (permanently adapted work) program. The target group is people who have reduced work capacity or have complex needs of follow-ups and adjustment. The ultimate goal is getting an ordinary job.
A common ground for all programs is focusing on strengthening each individual, and their prerequisite for working. This is done through assessments, guidance and career guidance. Vocational training is an important aspect of all our programs, to strengthen the possibility for ordinary work. Their focus is that the vocational training shall take part in realistic working-arenas, both internal and external.
Kveik AS has had different projects in the previous years. The most important one was in August of 2017 when they opened a cafeteria and reception facilities (location 2) in the townsenter of Voss. This was an obvious result of the changes in the program-structure, and demand for realistic working arenas. Voss is a town that focuses on tourism and has a great deal of service-oriented jobs. One can qualify for many of these jobs through vocational traning at Kveik. The other departments of Kveik was relocated to two neighbouring buildings last year.Description in native language:

Kveik AS er ei arbeids og inkluderingsbedrift som har levert velferdstenester sidan 1973, altså i 44 år. Vi leverer ulike arbeidsrettede tiltak der ett av disse er et tiltak med varig tilrettelagte arbeidsplasser. Målgruppen er mennesker med nedsatt arbeidsevne, sammensette bistandsbehov som har behov for tett oppfølging og tilretteelgging med mål om å komme seg i ordinært arbeid.
Felles for alle tiltak er at Kveik AS skal ha fokus på å styrke enkeltindividet og dens forutsetninger for et arbeide. Dette gjøres gjennom kartlegging, veiledning og karriereveiledning. Arbeidstrening er en viktig del i alle tiltak, for å styrke muligheten til ordinært arbeid. Vi har fokus på at arbeidsutprøving skal foregå i bedriftsreelle utprøvingsarenaer, både internt og eksternt.
Kveik As har hatt ulike prosjekter i årene som har gått. Det viktigste var når vi i august 2017 åpnet kafe og selskapslokaler (lokasjon 2) i Voss sentrum. Dette var et klart resultat av endringer i tiltaksstruktur og krav til bedriftsreelle praksisplasser. Voss er en reiselivsbygd med mye servicerettede yrker, mange av desse yrkene kan man kvalifiseres gjennom arbeidspraksis på Kveik. Øvrige avdelinger på Kveik, er i inneværende år komt i samme tun. Vi har bygget om og etablert oss i to bygg ved siden av hverandre.

Location:

Organisations in the area: