Mølla Vekst


Reference: NO2021-050
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-09-27
Expiration date: 2024-09-27
Scope of Services: Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), Mølla Aktivitetssenter (MAS), Aktiv i Froland (AIF)
Number of Service Users: 48
Number of Staff members: 15
Overall score:

Address: Nidelvvegen 43,
Froland,
4855,
Norway
Contact Person: Jan-Eric Gran
Email: post@mollavekst.no


Description:

Mølla Vekst provides services to Agder County and to Froland Municipality. Through various measures, we help people to participate in society through work. We emphasize that Mølla Vekst will offer tasks that ensure development, coping and job satisfaction. It is important for us to contribute to lasting and sustainable solutions for the persons served and the community. We have 14 ordinary employees, 50 participants and three different measures. The company is owned by, and located in, Froland Municipality.Description in native language:

Mølla Vekst er en bedrift som leverer tjenester til NAV Agder og til Froland Kommune. Gjennom 3 ulike tiltak bidrar vi til at personer får delta i samfunnet gjennom arbeid. Vi legger vekt på at Mølla Vekst skal tilby oppgaver som sikrer utvikling, mestring og arbeidsglede. I forhold til å formidle folk i jobb, er det viktig for oss å bidra til varige og gode løsninger for brukerne og samfunnet. Vi er 14 ordinært ansatte, 50 tiltaksdeltakere og har 3 ulike tiltak. Bedriften er eid av, og ligger i, Froland Kommune.

Location:

Organisations in the area: