Setpro AS


Reference: NO2018-009
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-02-16
Expiration date: 2021-02-16
Scope of Services: VTA, AFT, Oppfølging, Avklaring
Number of Service Users: 72
Number of Staff members: 30
Overall score:

Address: Malmvegen,
Evje,
4735,
Norway
Contact Person: Nils Gj. Østerhus
Email: nils@setpro.no


Description:

Setpro AS's main task is to give people a better life, either by working in their factory or by Supported Employment to help them to get a job somewhere else. In their factory, they have several departments. They have woodworking, laundry, shop and kitchen. 35 people are working in our factory and 35 people have practice in other workplaces.Description in native language:

Setpro as er en attføringsbedrift eid av kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Bedriften er lokalisert på Evje og i Valle.
Selskapet Setpro as ble etablert i 1990.
Som attføringsbedrift tilbyr vi arbeidstrening innenfor følgende fagfelt: Trebearbeiding, vaskeri, montering/pakking, kjøkken/ catering og butikk.


Bedriften tilbyr i dag følgende leveranser til NAV og Evje og Hornnes kommune:
• Varig tilrettelagt arbeid, VTA
• Avklaringstiltak
• Arbeidsforberedende trening, AFT
• Tiltaket Oppfølging
• Aktiv i Evje og Hornnes, oppfølgingstiltak for sosialhjelpsmottakere.


Bedriften har i dag årlig ca 140 – 150 personer gjennom sine arbeidsmarkedstiltak i sin region. Dette omfatter kortidsopphold og langtidsopphold.


Setpro as tilbyr sine tjenester i et langstrakt område. Vårt arbeidsmarked strekker seg fra Kristiansand i sør til Hovden i nord, en strekning på 220km.

Setpro as har til enhver tid ute mellom 30 – 35 personer i arbeidspraksis i ordinære virksomheter.

Location:

Organisations in the area: