Stiftelsen KIM-senteret


Reference: NO2022-001
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-14
Expiration date: 2025-02-14
Scope of Services: Arbeidsforberedende trening (AFT-tiltaket)
Number of Service Users: 18
Number of Staff members: 10
Overall score:

Address: Kjøpmannsgata 33,
Trondheim,
7011,
Norway
Contact Person: Anne Remen
Email: anne.remen@kimsenteret.no


Description:


Description in native language:

Stiftelsen KIM-senteret ble i 1998 etablert av Mental Helse Trøndelag som et kontakt-, informasjons- og mestringssenter. Stiftelsen KIM-senteret er blant annet en tiltaksbedrift for NAV. I tett dialog med jobbsøkere arbeider Stiftelsen KIM-senteret bevisst for å skape trygghet, økt livskvalitet, mestringsfølelse og bygge motivasjon for videre jobbsøkerprosess mot ordinært arbeidsliv og aktiv samfunnsdeltakelse.

Location:

Organisations in the area: