Tana Arbeidsservice AS


Reference: NO2022-011
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-06-14
Expiration date: 2025-06-14
Scope of Services: VTA og AFT
Number of Service Users: 27
Number of Staff members: 6
Overall score:

Address: Persenjorda 2,
Tana,
9842 ,
Norway
Contact Person: Hege Maja-Bakken
Email: hegeb@tana-arbeidsservice.no


Description:

The main goal for Tana Arbeidsservice AS is creating lasting job possibilities for professionally inhibited people who cannot partake in the ordinary job market without special training. The basis for this kind of emplyment is production of goods and services for the ordinary market. The employment will contribute in qualifyling and devloping the resources for the professionally inhibited. The main activities of our company is production and selling of products of wood and textiles. We also deliver cretaker services and other services connected to this.Description in native language:

Hovedformålet for Tana Arbeidsservice AS er å skape varige arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsettingen skal baseres på framstilling av varer og tjenester for det ordinære marked. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede. Selskapets virksomhet er produksjon og salg av tre- og tekstilprodukter, vaktmestertjenester og annen virksomhet som naturlig hører sammen med dette.

Location:

Organisations in the area: