Tremek AS


Reference: NO2021-055
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-09-24
Expiration date: 2024-09-24
Scope of Services: VTA, LÆRLINGEORDNINGEN, ARBEIDSTRENING
Number of Service Users: 26
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Skorgeneset 17,
Vestnes,
6390,
Norway
Contact Person: Roger Rishaug
Email: tremek@tremek.no


Description:

The company was established in the year 1996. In 2002 the company was awarded VTA slots. Today the company has 15 VTA slots. The company's purpose to engage in manufacturing, product development, provider of sosial services, sales activities and other commercial activities and who had to stand in relation to this, which will provide the basis for employment and personal development.Description in native language:

Bedriften ble etablert i år 1996. I 2002 fikk bedriften tildelt VTAplasser. I dag har bedriften 15 VTA-plasser. Selskapet har som føremål å drive med produksjon, produktutvikling, tenesteytande arbeid, salsverksemd og anna næringsverksemd og det som måtte stå i samanheng med dette, som skal gje grunnlag for sysselsetting og personleg utvikling av yrkeshemma etter funksjonsnivå.

Location:

Organisations in the area: