Tromsprodukt AS


Reference: NO2018-012
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-03-23
Expiration date: 2021-03-23
Scope of Services: Avklaring, Oppfølging, AFT, Oppfølgingstiltaket i Senter for jobbmestring, I gang, Flerspråklige i arbeid(FIA). KIA, TIA, APS er under utfasing.
Number of Service Users: 550
Number of Staff members: 132
Overall score:

Address: Gimleveien,
Tromsø,
9019,
Norway
Contact Person: Grethe Elvebo
Email: grethe.elvebo@tromsprodukt.no


Description:

Tromsprodukt develops custom-built programmes for businesses, both public and private. These programmes aim to increase inclusion through focusing on career competence building and training.Description in native language:

Tromsprodukt utvikler skreddersydde program for virksomheter i offentlig og privat sektor. Programmene skal bidra til økt arbeidsinkludering gjennom fokus på jobbmatch, opplæring og utvikling av karrierekompetanse.»

Location:

Organisations in the area: