Varodd Arbeid og Inkludering AS


Reference: NO2019-006
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-11-07
Expiration date: 2022-11-07
Scope of Services: AFT, Oppfølging Ny start, VTA, Lærekandidater OK-Kompetanse
Number of Service Users: 163
Number of Staff members: 50
Overall score:

Address: Rigedalen 41
,
Kristiansand,
4626, Kristiansand,
Norway
Contact Person: Tor Arve Monan
Email: firmapost@varodd.no


Description:

Varodd AS was established in 1961 and is the parent company of the Varodd Group. Varodd Arbeid og Inkludering AS is a subsidiary of Varodd AS, which was established in connection to the reorganization of 2017. The company is an approved supplier to Nav by work-oriented measures. Its main purpose is to clarify, qualify and motivate job seekers. In relation to further employment and occupational opportunities Varodd work in close cooperation with regional employers. Inclusive within this process are the internal departments such as production of packaging, profile printing, cantina operation, catering, warehousing services, customer center and ICT.


Varodd Arbeid og Inkludering AS has an annual turnover of approximately NOK 65 million with 50 full-time staff.


Varodd Arbeid og Inkludering AS is approved for Continuously Organized Work (VTA), Work Preparatory Training (AFT) and in addition has a contract with Nav for the tender-exposed measure follow-up of convicted persons. After the dismantling of the Measure Facilitated Work in Rehabilitation Company (TIA), Varodd Arbeid og Inkludering AS has 18 employees with permanent salary subsidized (VLT).Description in native language:

Varodd AS ble etablert i 1961 og er morselskap i Varodd konsernet. Varodd Arbeid og Inkludering AS er et heleid datterselskap av Varodd AS, som ble etablert i forbindelse med omorganisering i 2017. Selskapet er godkjent som leverandør til Nav av arbeidsrettede tiltak og har som hovedformål å avklare, kvalifisere, motivere og formidle arbeidssøkere i forhold til videre arbeids- og yrkesmuligheter. Dette gjøres i nært samarbeid med ordinære arbeidsgivere i regionen og i bedriftens interne avdelinger, som omfatter produksjon av emballasje, profiltrykk, kantinedrift og catering, lagertjenester, kundesenter og IKT.


Varodd Arbeid og Inkludering AS har en årlig omsetning på ca. kr 65 millioner og 50 ordinært ansatte.


Varodd Arbeid og Inkludering AS er godkjent for tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Arbeidsforberedende trening (AFT) og har i tillegg en kontrakt med Nav for det anbudsutsatte tiltaket Oppfølging av domfelte. Etter avvikling av tiltaket Tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift (TiA),har Varodd Arbeid og Inkludering AS 18 ansatte med varig lønnstilskudd (VLT).

Location:

Organisations in the area: