Ytre Namdal Vekst AS


Reference: NO2018-050
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-07-05
Expiration date: 2021-07-05
Scope of Services: VTA, AFT, ARR
Number of Service Users: 70
Number of Staff members: 18
Overall score:

Address: Omkjøringsvegen 15,
Rørvik,,
7900,
Norway
Contact Person: Tor Einar Neerland
Email: firmapost@ynvekst.no


Description:

Ytre Namdal Vekst as a “Vekst”- company owned by Vikna and Nærøy municipalities, and has as main goal to provide employment and training opportunities for occupationally disabled persons. Through the work, they create value for individuals, businesses and society. The company has an extensive and close cooperation with NAV and businesses in Ytre Namdal. The business is primarily aimed at the local market.Description in native language:

Ytre Namdal Vekst as er en vekstbedrift som eies av Vikna og Nærøy kommune, og har som hovedmål å tilby arbeid og opplæringstilbud til yrkeshemmede. Gjennom vårt arbeid skaper vi verdier for enkeltmennesker, næringslivet og samfunnet. Bedriften har et omfattende og nært samarbeid med NAV og næringslivet i Ytre Namdal. Vår forretningsvirksomhet er i hovedsak rettet mot det lokale markedet.

Location:

Organisations in the area: