Menova AS


Reference: NO2019-010
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-06-21
Expiration date: 2022-06-21
Scope of Services: Arbeidsforberedende Trening (AFT), Varig tilrettelagt Arbeid (VTA), Kommunalt ungdomsprosjekt for sosialhjelpsmottakere (MatchBox)
Number of Service Users: 110
Number of Staff members: 27
Overall score:

Address: Follummoveien 84,
HØNEFOSS,
3516 , Buskerud,
Norway
Contact Person: Idar Walderhaug
Email: post@menova.no


Description:

Menova AS is a vocational rehabilitation company with extensive experience in identifying and clarifying people’s opportunities in employment, and to assist into a job. It delivers vocational rehabilitation services to the Norwegian Labour and Welfare Service (NAV) and Ringerike Municipality. It has 110 – 130 participants in various vocational rehabilitation programmes; from short courses to rehabilitation service with no time limit. The company has 28 employees.
User interaction and empowerment, play a key role in the rehabilitation work. The supervisors in Menova use a solution-focused approach (LIFT) and motivated-interviewing (MI) in the work.Work training takes place both within Menova and in collaboration with the business community.


Menova cooperates with more than 100 companies, and in partnership with 32 in the Ringerike region, to provide the broadest possible quality services to those who complete vocational rehabilitation, and to promote the transition to regular employment. Internal arenas are linked to the production areas: Industrial Laundry, Packaging, handling and delivery of Fruit/Delivery service, Assembly and Packaging, Canteen and functions in administration and service.
Operating revenues were NOK 36,38 mill. in 2018. The budgeted revenue for 2019 is NOK 34,55 mill.Description in native language:

Menova AS er en arbeid- og inkluderingsbedrift med lang erfaring i å kartlegge og avklare personers muligheter i arbeidslivet, og å bistå inni en jobb. Vi er tiltaksarrangør for NAV og Ringerike kommune, og har 110 – 130 deltakere i forskjellige attføringsrettede tiltak/program, fra kortvarige kurs til plasser uten tidsbegrensning. Bedriften har 28 ansatte.
Brukermedvirkning har en sentral plass i attføringsarbeidet. Veilederne i Menova benytter løsningsfokusert tilnærming (LØFT) og Motiverende Intervjuing (MI) i arbeidet.
Arbeidstrening foregår både internt i Menova og i samarbeid med næringslivet.Menova samarbeider med mer enn 100 bedrifter i Ringeriksregionen, og samarbeidsavtale med 32, for å gi et bredest mulig kvalitetstilbud til de som gjennomfører attføring, og for å fremme overgang til ordinært arbeid.
Interne arenaer er knyttet til produksjonsområdene: Industrivaskeri, Jobbfrukt/Distribusjon, Montering og Pakking, Kantine og funksjoner innen administrasjon og service.
Driftsinntektene var kr. 36,38 mill. i 2018, budsjetterte driftsinntekter for 2019 er kr. 34,55 mill.

Location:

Organisations in the area: