Vesterålen Vekst AS


Reference: NO2018-073
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-12-05
Expiration date: 2021-12-05
Scope of Services: VTA / AFT
Number of Service Users: 22
Number of Staff members: 7
Overall score:

Address: Industriveien 14,
Andenes,
8480 , Nordland,
Norway
Contact Person: Tone Skagen
Email: a.abrahamsen@vvas.no


Description:

 


Vesterålen Vekst at Andenes is one of around 230 “growth”-companies in Norway. The company's main task is to train people, who for different reasons, need adaptation to master work or are in need of clarification of work ability and capacity. Vesterålen Vekst has different production arenas where participants can test their work ability. The company has a laundry service and a production of packaging for the fishing industry. It sells firewood, provides delivery services and it has a Designfabrikken which takes on design projects. Vesterålen Vekst also cooperates with many ordinary companies where participants can be employed in work practices.Vesterålen Vekst is a facilitator for NAV, and NAV seeks participants in various projects. Work Preparatory Program (AFT) and Lasting Facilitated Work (VTA) are the programs the company runs on a permanent basis.


Those who are in the VTA-programme, are on disability welfare. The VTA participants wish to have work that is adapted to the obstacles they have. Vesterålen Vekst has experienced that the disabled persons need to be out among other people and to have daily routines and do a job in the community.
Those who are inthe AFT-programme, do both work ability assessment and general work training in order to have a transition into ordinary work. The job consultants conduct a search interview and chart the needs and wishes of the participant. Thereafter, individual plans are prepared for the programme with specific goals, activities and responsibilities. Participants who conduct workpractice have a regular consultation with a job consultant. The program is individually adapted to the participants and if necessary, it is filled with other activities or courses. After completion of the programme, some participants return to ordinary work, some undergo education, while some need more help with health challenges or further support from NAV.


Vesterålen Vekst is here for the participants and to turn obstacles into possibilitiesDescription in native language:

 


Vesterålen Vekst på Andenes er en av rundt 230 Vekstbedrifter i Norge. Bedriftens viktigste oppgave er å utvikle mennesker som av ulike grunner trenger tilpasning og tilrettelegging for å mestre arbeid eller som trenger kartlegging og avklaring av arbeidsevne og kapasitet. Vesterålen Vekst har ulike produksjonsarenaer hvor våre deltakere kan prøve ut sin arbeidsevne. Bedriften har vaskeri, produksjon av emballasje for fiskeindustri, utsalg av ved, serviceavdeling og tilslutt Designfabrikken. Vesterålen Vekst har i tillegg godt samarbeid med mange ordinære bedrifter hvor deltakerne kan utplasseres i arbeidspraksis.Vesterålen Vekst er en tiltaksarrangør for NAV, og NAV søker deltakere inn på ulike tiltak. Arbeidsforberedende tiltak (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er tiltakene bedriften har på fast basis.
VTA-deltakerne er uføretrygdet, og ønsker å ha en arbeidsplass å gå til som er tilpasset de hindrene man har. Med uføretrygd er jobben ikke hovedsakelig knyttet til økonomi, men derimot å komme ut blant folk, få en rutine på uka og vite at man gjør en jobb i samfunnet.AFT-deltakerne kartlegges med tanke på ønsker, arbeidsevne og kapasitet og opp mot ordinært arbeid. Jobbkonsulentene gjennomfører søkersamtale og kartlegger behov og ønsker hos deltaker. Deretter utarbeides individuell plan for tiltaket med konkrete delmål, aktiviteter og ansvarliggjøring. Deltaker gjennomfører arbeidsutprøving internt eller eksternt, med oppfølging og jevnlige veiledningssamtaler med jobbkonsulent. Tiltaksløpet er individuelt tilpasset deltakerne og ved behov fylles perioden med andre aktiviteter eller kurs (trening, kosthold, økonomi ++). Etter endt tiltaksløp har noen deltakere funnet tilbake til ordinært arbeid, noen er i gang med utdanning, mens noen trenger mer hjelp med helsemessige utfordringer eller videre støtte fra NAV.
Vesterålen Vekst er her for deltakeren og for å gjøre begrensninger om til muligheter.

Location:

Organisations in the area: