Grep Grenland AS


Reference: NO2021-064
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-03
Expiration date: 2025-01-03
Scope of Services: AFT (Arbeidsforberedende trening) VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
Number of Service Users: 435
Number of Staff members: 186
Overall score:

Address: Flodmyrveien 29 ,
PORSGRUNN,
3946,
Norway
Contact Person: Heidi Gjøsæter
Email: post@grepgrenland.no


Description:

GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS) is a provider of vocational rehabilitation in Grenland. GREP is owned by four local municipalities. GREP has about 186 regular employees and provides services to approx. 435 persons served.


GREP is locaded at 6 different places in Grenland. GREP offers work, assesment, development and support to people who are on their way to work. Our business are twofolded. Profitable and quality assured production, in aur Kindergardens (and others) is an instrument to help people back to work or activity.Description in native language:

GREP Grenland AS er en attførings- og vekstbedrift, som er eid av fire grenlandskommuner. GREP's avdelinger har ca 186 ordinært ansatte og gir tilbud til ca. 435 deltakere.GREP er lokalisert på 6 forskjellige steder i Grenland. GREP tilbyr arbeid, avklaring, attføring, utvikling og oppfølging til mennesker som er på vei mot arbeid. Vår virksomhet er todelt. Lønnsom ogkvalitetssikret produksjon, blant annet i barnehage, er virkemiddel for å bistå personertilbake til arbeid eller aktivitet.

Location:

Organisations in the area: