Jekta AS


Reference: NO2017-119 B
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-04-18
Expiration date: 2021-04-18
Scope of Services: VTA. APS. AFT. TIA. Lærekandidater. Elevpraksis. Arbeid etter enkeltvedtak(kommunale plasser.
Number of Service Users: 22
Number of Staff members: 12
Overall score:

Address: Sjøvegen,
Malm,
7790,
Norway
Contact Person: Tore Kristiansen
Email: post@jekta.as


Description:

The purpose of Jekta AS is to educate in work-related environments and create permanent jobs for workers with disabilities. Their activities include trade and services above the municipal and private sector.Description in native language:

"Formålet ved Jekta AS er å skape varige arbeidsplasser til arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, samt drive avklaring og opplæring ovenfor personer som kommunale og statlige myndigheter ønsker et tilbud til i arbeidsrelaterte omgivelser. Drive handel og utføre serviceytelser ovenfor kommunal og privat sektor" Verdidokument for JEKTA AS

Location:

Organisations in the area: