Kvito AS


Reference: NO2020-013
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-10-23
Expiration date: 2023-10-23
Scope of Services: AFT, VTA, Kommunale tiltak (komm.vta), Oppfølging, Avklaring, Restart, Lærekandidatordning, Ekspertbistand
Number of Service Users: 74
Number of Staff members: 24
Overall score:

Address: Dalsvegen 28,
Vinje,
3890,
Norway
Contact Person: Torbjørn Blichfeldt Dyrland
Email: post@kvito.no


Description:

Kvito AS is a company in the western part of Telemark in Norway, working with rehabilitation. Our owners are the municipalities Vinje, Tokke, Kviteseid and Nissedal. Our purpose is to increase our participants quality of life and empowerment by guiding them to a job, education or a facilitated job in a sheltered environment. We have different trainingplaces customizing the local job opportunities, such as a carpentry workshop, bakery, laundry, cafe and two places working with firewood. Kvito AS is approved as a supplier to NAV on the following activities: «VTA» «AFT» and «Oppfølging», and we are a subcontractor on the activities «Avklaring» and «Avklaring ARR». In addition to this, we have some activities in partnerships with our owners.Description in native language:

Kvito AS er ei arbeids- og inkluderingsbedrift som ligg i VestTelemark i Norge. Eigarane våre er kommunane Vinje, Tokke, Kviteseid og Nissedal. Bedrifta har som mål å auke livskvaliteten og sjølvstendet til våre deltakarar ved å gje dei rettleiing og støtte mot ein sjølvstendig jobb, utdanning eller eit tilrettelagt arbeidstilbod i eit skjerma miljø. Vi har ulike arbeidstreningsarenaer som er så like dei vi finn i det lokale næringsliv som mogleg. For eksempel: Snikkarverkstad, bakeri, serveringsstad, vaskeri og produksjon av ved. Bedrifta er godkjent av Nav som leverandør av tiltaka VTA, AFT og Oppfølging. Vi er underleverandør til andre bedrifter på tiltaka Avklaring og Avklaring ARR. I tillegg til dette har vi nokre samarbeidsprosjekt med våre eigarar.

Location:

Organisations in the area: