Meskano AS


Reference: NO2021-041
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-12-09
Expiration date: 2024-12-09
Scope of Services: VTA (varig tilrettelagt Arbeid) AFT (arbeidsforberedene trening)
Number of Service Users: 47
Number of Staff members: 10
Overall score:

Address: Tomtegata 2,
Tynset,
2500 ,
Norway
Contact Person: Aina Søbakk
Email: post@meskano.no


Description:

Meskano AS is the regions`s largest service provider. The company is owned by the municipalities of Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Tolga and Rendalen. The company has 10 regular employees and has 47 employees on various measures. Persons using the services come from the whole region.


The purpose and community assignment is to clarify, educate, qualify and convey persons from passive life style to an ordinary labor market or education. The company has its own commodity and service productions as the workplace for persons served. The company also use training arenas in ordinary work life.Description in native language:

Meskano AS er regionens største arbeidsinkluderings bedrift. Bedriften er eid av kommunene Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Tolga og Rendalen. Bedriften har 10 ordinært ansatte og 47 tiltaksplasser. Disse kommer fra hele regionen.


Formål og samfunnsoppdrag er å avklare, kvalifisere og formidle personer fra passive ordninger til et ordinært arbeidsmarked eller utdanning. Bedriften har egne vare og tjenesteproduksjoner som arbeids arenar for arbeidstakere på ulike tiltak. Bedriften bruker også i stor grad samarbeid med ordinært arbeidsliv med formål å bringe deltakere i arbeid eller nærmere arbeidslivet.

Location:

Organisations in the area: