Norasondegruppen as


Reference: NO2017-094
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-01-03
Expiration date: 2021-01-03
Scope of Services: APS, VTA, AMO-kurs, TIA, KIA
Number of Service Users: 358
Number of Staff members: 37
Overall score:

Address: Kirkegata,
Lillestrøm,
2028,
Norway
Contact Person: Anne Breiby
Email: post@norasonde.no


Description:

Norasondegruppen AS is an organisation with approximately 105 employees and 1600 persons served for a one-year period. Their main office is based in Lillestrøm and they have a number of sub-offices throughout the Eastern part of Norway. Norasondegruppen has 57 years’ experience as a provider of vocational rehabilitation, education and health. Norasondegruppen provides a variety of courses, programs and education. Their main goal is to provide individually tailored services to persons with various and complex needs in order for them to re-enter the labour market or to retain their existing job. In addition to this, they provide a wide variety of products and services countrywide.Description in native language:

Norasondegruppen har ca. 110 ansatte og ca. 1600 personer på tiltak og kurs gjennom det år. Vi har vårt hovedkontor i Lillestrøm og vi har avdelinger på flere steder på Østlandet. Norasondegruppen kan vise til 57 års erfaring som leverandør av tjenester innen arbeidsinkludering, utdanning og helse, og leverer et bredt spekter av produkter og tjenester i Norge.
Vår kjernekompetanse er å være tjenesteleverandør til mennesker med individuelle og sammensatte behov, og skreddersy løsninger for at den enkelte skal komme i eller fortsatt stå i arbeid. Vi tilbyr ulike kurs for arbeidssøkere med ulike temaer og arbeidsforberedende trening, norskopplæring for personer med minoritetsbakgrunn. Vi har egne kurs for ungdommer som fokuserer på fremtidige veivalg. Vi har også en egen avdeling for mennesker med behov for varig tilrettelagt arbeid. Videre har vi voksenopplæring, NKI/NKS kurs og vi tilbyr lærekandidatplasser i ulike fag.
Vi satser offensivt på utplassering og rekruttering til næringslivet. Vi jobber proaktivt med en rekke bedrifter for å finne optimale løsninger for deltakere og bedriftene. Vi har et eget HRbyrå som kan bistå bedrifter med kartlegging, rekruttering og omstillingsarbeid. Vi tilbyr en rekke tjenester innen pakking, emballering, trykketjenester og postutsendelser. Videre har Norasondegruppen en egen avdeling for sport og industri som blant annet leverer fotballmål og kunstgressbaner over hele Norge.

Location:

Organisations in the area: