Porsanger Arbeidssamvirke as


Reference: NO2020-026
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-12-15
Expiration date: 2023-12-15
Scope of Services: Attføring VTA og AFT
Number of Service Users: 17
Number of Staff members: 4
Overall score:

Address: Laatasveien 74,
Lakselv,
9700,
Norway
Contact Person: Sigmund Hansen
Email: Daglig.leder@poarbeid.no


Description:

Vision: WORK AND OPPORTUNITIES. Purpose: Porsanger Arbeidssamvirke as to contribute to developing people. We should have the quality of our measures work that makes all our employees undergo continuous development, mastery and learning. Porsanger Arbeidssamvirke as a growth company that provides services to NAV, the county, Probation and Porsanger. Moreover, now many private customers, businesses and clubs / associations who buy goods and services. We will provide services according to given specifications. We will provide meaningful work for all our employees. Porsanger Arbeidssamvirke as to have a work environment and tasks that develop all who work here. It should be taken to ensure that workers should have the opportunity to achieve their personal goals and desires. We will create a safe and orderly working situation for everyone, further create a holistic labor both within the company and at external workplaces. Our employees feel included and valued. It should be emphasized that all are heard and respected. Porsanger Arbeidssamvirke to help ensure that all employees have a good life and can feel better quality of life.Description in native language:

Visjon: ARBEID OG MULIGHETER. Formål: Porsanger Arbeidssamvirke as skal bidra til å videreutvikle mennesker. Vi skal ha kvalitet på vårt tiltaksarbeid som gjør at alle våre medarbeidere får kontinuerlig utvikling, mestring og læring. Porsanger Arbeidssamvirke as er en vekstbedrift som leverer tjenester til NAV, fylkeskommunen, Friomsorgen og Porsanger kommune. Videre har bedriften mange private kunder, virksomheter og lag/foreninger som kjøper varer og tjenester. Vi skal levere tjenester iht gitte kravspesifikasjoner. Vi skal skaffe meningsfylt arbeid til alle våre medarbeidere. Porsanger Arbeidssamvirke as skal ha et arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver som utvikler alle som jobber her. Det skal legges til rette for at medarbeidere skal ha mulighet for å oppnå sine personlige målsettinger og ønsker. Vi skal skape en trygg og oversiktlig arbeidssituasjon for alle, videre skape et helhetlig arbeidstilbud både i bedriften og ved eksterne arbeidsplasser. Våre medarbeidere skal føle seg inkludert og verdsatt. Det skal legges vekt på at alle blir hørt og respektert. Porsanger Arbeidssamvirke skal bidra til at alle medarbeidere får en god hverdag og kan føle økt livskvalitet.            

Location:

Organisations in the area: