SAVA AS


Reference: NO2017-055
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2017-10-03
Expiration date: 2020-10-03
Scope of Services: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, Varig tilrettelagt arbeid, Tilrettelagt opplæring
Number of Service Users: 35
Number of Staff members: 19
Overall score:

Address: Fru Ingers vei 9,
Brekstad,
7130, Sør-Trøndelag,
Norway
Contact Person: Gunnar Solberg
Email: firmapost@sava-as.no


Description:

SAVA AS is a production and training company for occupationaly disabled persons with a department in Ørland and a department in Bjugn municipalities in Fosen, South Trøndelag county.The company offers services for 35 people, spread on various services.
The business is subject to laws and regulations given by the Ministry of Labor, and works in close cooperation with Nav.
They offer organized work and work training for people who can not get or retain jobs in their ordinary work.SAVA AS is owned by the municipalities of Ørland and Bjugn, and has 13 ordinary employees. The company offers training and exercise through extensive and wide-ranging goods and services, primarily aimed at the local market.Description in native language:

SAVA AS er en produksjons og opplæringsbedrift for personer med nedsatt arbeidsevne med en avdeling i Ørland og en avdeling i Bjugn kommuner på Fosen i Sør-Trøndelag fylke.
Bedriften gir et tilbud til 35 personer, spredt på ulike tiltak.
Virksomheten er underlagt lover og reguleringer gitt av Arbeidsdepartementet, og arbeider i et nært samarbeid med Nav.
Vi tilbyr tilrettelagt arbeid og arbeidstrening for personer som ikke uten videre kan få eller beholde jobb i det ordinære arbeidsliv.
SAVA AS er eiet av kommunene Ørland og Bjugn, og har 13 ordinært ansatte medarbeidere. Bedriften tilbyr opplæring og trening via en omfattende og bred produksjon av varer og tjenester, primært rettet mot det lokale markedet.

Location:

Organisations in the area: