Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand


Reference: NO2019-048
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-11-13
Expiration date: 2022-11-13
Scope of Services: AFT VTA
Number of Service Users: 20
Number of Staff members: 12
Overall score:

Address: Gravane 6,
Kristiansand,
4664, Vest-Agder,
Norway
Contact Person: Petter Dåsvand
Email: post@skbk.no


Description:

The Church City Mission in Kristiansand (Kirkens Bymisjon Kristiansand) is a private, diaconal formation within the Norwegian church. Rus og Rehabilitering is one of the departments of the organisation. Rus og Rehabilitering is an action organiser for the NAV and has 10 AFT-and 10 VTA- sites. The main focus is to increase the ability of participants to be in relationships. To achieve this, work experience and a variety of leisure facilities, are offered. Description in native language:

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Kristiansand er en privat, diakonal stiftelse innenfor den norske kirke. Rus og Rehabilitering er en avdeling i organisasjonen. Vi er en tiltaksarrangør for NAV og har 10 AFT- og 10 VTA-plasser. Vårt hovedfokus er at deltakerne skal få økt sin evne til å stå i relasjoner. For å oppnå dette tilbyr vi arbeidspraksis og en rekke ulike fritidstilbud.

Location:

Organisations in the area: