Enebakk Produkter AS


Reference: NO2020-021
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-12-10
Expiration date: 2023-12-10
Scope of Services: VTA, AFT
Number of Service Users: 27
Number of Staff members: 6
Overall score:

Address: Lillestrømveien 673,
Enebakk,
1912 ,
Norway
Contact Person: Pål Olsen
Email: post@enebakkprodukter.no


Description:

Enebakk Produkter AS (EPRO) is a Social Company that offers two different vocational programs. The programs are: Sheltered Workshop (VTA) and Work Training (AFT). The company has a permanent staff of 7 employees and is owned by Enebakk County. EPRO provides multiple areas of work training, such as manufacturing of logs for firewood, a second-hand shop, assembly and storage work, woodshop, cafeteria and catering as well as operating Romerike Recycling’s (ROAF’s) local recycling station.Description in native language:

Enebakk Produkter (EPRO) er en attføringsbedrift med 21 plasser innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og fem plasser innenfor tiltaket Arbeidsforberedende Trening (AFT). Bedriften har sju ordinært ansatte og eies i sin helhet av Enebakk kommune. EPRO arrangerer flere ulike arbeidsaktiviteter, slik som produksjon av bjørkeved, bruktbutikk, pakking og lagerhold, snekring, kantine og catering samt at vi drifter den lokale gjenvinningsstasjonen for Romerike Avfallshåndtering (ROAF).

Location:

Organisations in the area: