Kanmer AS


Reference: NO2021-046
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-10-19
Expiration date: 2024-10-19
Scope of Services: 74 VTA-plasser, 24 AFT-plasser og 5-7 Ut i jobb-plasser
Number of Service Users: 110
Number of Staff members: 29
Overall score:

Address: Runnivegen 45,
Årnes,
2150 ,
Norway
Contact Person: Trude Jeanette Nilsen Johansen
Email: Post@kanmer.no


Description:

Kanmer AS was established on 30.11.2001 and is a company owned by Nes municipality as a sole shareholder. We are located at Runni and Nylænne at Årnes, Lillerommen in Vormsund, Herredshuset at Jessheim and Funnefoss at Oppaker. The company has approximately 140 employees. Kanmer is a growth company with work training, facilitation and production as the main areas. We are the action organizer for NAV and offer permanently adapted work for the occupationally disabled with social security benefits (VTA) and work preparation training for those who are in a rehabilitation or rehabilitation phase (AFT) We also offer Out to Work, which is an activity in collaboration with NAV Nes and Nes municipality where the purpose is to assist the participants with qualification and dissemination into ordinary work. The company's purpose is to conduct individual training and development with the individual in focus through versatile business. The business shall be profitable and have a high degree of quality and service.Description in native language:

Kanmer AS ble etablert 30.11.2001 og er et aksjeselskap heleid av Nes kommune. Vi er lokalisert på Runni og Nylænne på Årnes, Lillerommen i Vormsund, Herredshuset på Jessheim og Funnefoss på Oppaker. Selskapet har ca. 140 medarbeidere. Kanmer er en vekstbedrift med arbeidstrening, tilrettelegging og produksjon som hovedområder. Vi er tiltaksarrangør for NAV og tilbyr varig tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede med trygdeytelser (VTA) og arbeidsforberedende trening for dem som er i en attførings- eller rehabiliteringsfase (AFT). Vi tilbyr også Ut i jobb, som er et tiltak i samarbeid med NAV Nes og Nes kommune hvor formålet er å bistå deltakerne med kvalifisering og formidling ut i ordinært arbeid. Selskapets formål er å drive individuell opplæring og utvikling med mennesket i sentrum gjennom allsidig virksomhet. Virksomheten skal være lønnsom og ha høy grad av kvalitet og service. Selskapets visjon: Vi viser at mennesker kan mer. 

Location:

Organisations in the area: