Keops Kurs- og arbeidssenter KF


Reference: NO2017-092
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2017-12-31
Expiration date: 2020-12-31
Scope of Services: AFT, Oppfølging, AMO (Salg og service),KVP, Kommuneservice (arbeid for sosialhjelp), Arbeidsrettet For- og ettervern (for rusmiddelavhengige)
Number of Service Users: 280
Number of Staff members: 30
Overall score:

Address: Jernbanegata,
Porsgrunn,
3916,
Norway
Contact Person: Torunn Evensen
Email: keops@porsgrunn.kommune.no


Description:

Keops Kurs- og arbeidssenter KF is a municipal enterprise in Porsgrunn, Norway. Keops offers services to people who, for different reasons, are unemployed. The organisation’s vision is to “be a leading provider and creator of services that promotes work opportunities for all”. The organisation holds 6 different departments, set up to meet clients in different states of life. We offer different courses on how to be a successful job applicant. We also have different units where our clients can get work practice, both in our own workshops and in external ordinary businesses, where we assist with guidance and facilitations.Description in native language:

Keops Kurs- og arbeidssenter er et kommunalt foretak i Porsgrunn kommune. I formålsparagrafen heter det at "foretaket skal legge forholdene til rette slik at den enkelte kan utvikle og prøve ut sine ressurser med det mål å kunne søke utdanning, få ordinært arbeid eller nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedstiltak. Foretaket skal ha en helhetlig og individuell tilnærming på bakgrunn av den enkelte deltakers behov". Foretakets visjon er som følger: Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle.
Det er jobb til alle det handler om i Keops!

Location:

Organisations in the area: