Midtun Vekst AS


Reference: NO2020-017
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-09-28
Expiration date: 2023-09-28
Scope of Services: VTA (Permanently adapted work) VGS (High school, work training)
Number of Service Users: 37
Number of Staff members: 47
Overall score:

Address: Osvegen 16 A,
Nesttun,
5228 ,
Norway
Contact Person: Eivind H. Hermansen
Email: eivind@midtunvekst.no


Description:

Midtun Vekst AS is a sheltered employment enterprise with permanently adapted workplaces (VTA) for persons with reduced working capacity who fall to some extent outside the ordinary labour market. Our goal is to support the individual in mastering adapted work to the greatest possible extent, to provide opportunities for development and to make people feel useful in society. Through adapted work, we want to increase the individual 's quality of life and facilitate increased empowerment .


Our vision is: Midtun Vekst creates the path to mastery!


We offer work in assembly and packaging for the graphic industry, as well as textile work and canteen operations.Description in native language:

Midtun Vekst AS er et arbeidsmarkedstiltak med varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) for personer med nedsatt arbeidsevne som faller litt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Vår målsetting er å bistå den enkelte til i størst mulig grad å kunne mestre et tilrettelagt arbeid, gi mulighet til å utvikle seg og bidra til at personer føler seg til nytte i samfunnet. Gjennom tilrettelagt arbeid ønsker vi å øke den enkeltes livskvalitet og tilrettelegge for økt empowerment. Vår visjon er: Midtun Vekst skaper veien til mestring!


Vi tilbyr arbeid innen montering- og pakking for grafisk industri, samt tekstil- og kantinedrift

Location:

Organisations in the area: